facebook Музей на илюзиите Велико Търново

Последвайте ни:

Правила и условия

Тези общи условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Музея на илюзиите България.


Музей на илюзиите Велико Търново се намира на:
Стефан Стамболов 1, Велико Търново
5000 - Велико Търново, България

Достъпвайки до този уебсайт, ние приемаме, че приемате изцяло нашите условия. Не продължавайте да използвате уебсайта на Музей на илюзиите Велико Търново ако не приемате всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всяко или всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнася за вас, лицето, което осъществява достъп до този уебсайт и приема Общите условия на музея. "Компанията", "Ние", "Нашите" и "Нас" се отнася към нашата компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за самите нас, или към Клиента или себе си. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и обмислянето на плащането, необходими за извършване процесът на нашето съдействие на клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с фиксирана продължителност или други средства с изричната цел да задоволи нуждите на Клиента по отношение на това за предоставяне на заявените от Дружеството услуги / продукти, в съответствие с действащия закон на България. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, капитализацията и / или той / тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.

Бисквитки

Ние позволяваме използването на бисквитки. Използвайки уебсайта на Музея на илюзиите България, вие се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с политиката за поверителност на Музей на илюзиите Велико Търново.

Повечето от съвременните интерактивни уеб сайтове използват бисквитки, за да ни даде възможност да извличаме потребителски данни за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт за да се даде възможност на функционалността на тази зона и лесна употреба за посетителите. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, Музей на илюзиите Велико Търново и / или лицензодателите притежават правата върху интелектуалната собственост всички материали за Музея на илюзиите България. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или отпечатвате страници от https://www.illusions-bg.com за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, определени в настоящите общи условия.

Не трябва:

 1. Да публикувате материали от https://www.illusions-bg.com
 2. Продавате, наемете или подлицензирате материали от https://www.illusions-bg.com
 3. Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от https://www.illusions-bg.com

Преразпределяте съдържание от Музей на илюзиите Велико Търново (освен ако съдържанието не е специално направено за преразпределение).

Хипервръзка към нашето съдържание

 1. Следните организации могат да направят връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:
  1. Правителствени агенции;
  2. Търсачки;
  3. Новинарски организации;
  4. Онлайн дистрибуторите на директории, когато ни изброят в директорията, могат да свързват към нашия уеб сайт в същия начин, по който те са хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми;
  5. Акредитирани за цялата страна предприятия, освен да търсят организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове, и благотворителни групи за набиране на средства, които може да не са хипервръзки към нашия уебсайт.
 1. Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, публикации или друга информация за уебсайта толкова дълго тъй като връзката: а) по никакъв начин не е подвеждаща; б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на свързването сайта на музея.
 2. Можем да разгледаме и одобрим по свое усмотрение други искания за връзка от следните видове организации:
  1. общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация като търговски палати, американска Автомобилна асоциация, AARP и Съюз на потребителите;
  2. сайтове на общността на dot.com;
  3. асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации, включително сайтове за благотворителни организации,
  4. дистрибутори на онлайн директории;
  5. интернет портали;
  6. счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са бизнеса; и
  7. образователни институции и търговски сдружения.

Ние ще одобрим заявките за връзка от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да отразява неблагоприятно върху нас или нашите акредитирани предприятия (например търговски асоциации или други организации представляващи присъщи подозрителни видове бизнес, като например работа в домашни условия, не се допускат да се свърже); (б) организацията няма незадоволителен опит с нас; в) ползата за нас от видимостта, свързана с хипервръзката, надвишава отсъствието на Музей на илюзиите; и (г) където връзката е в контекста на обща информация за ресурсите или по друг начин съответства на редакторското съдържание в бюлетин или подобен продукт, разширяващ мисията на организацията.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, публикации или друга информация в уебсайта, стига да връзката: а) по никакъв начин не е подвеждаща; б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на свързващата страна сайт.

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзка с нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл на info@illusions-bg.com . Моля, включете вашето име, име на вашата организация, информация за контакт (като телефонен номер и / или електронна поща адрес), както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да свържете нашия уебсайт, и списък на URL адресите (адресите) на нашия сайт, към които искате да се свържете. Оставете 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да имат хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

 1. Чрез използването на нашето корпоративно име; или
 2. Чрез използване на единния локатор на ресурси (уеб адрес), към който е свързан; или
 3. Използването на всяко друго описание на нашия уебсайт или материали, които са свързани с това, има смисъл в рамките на контекст и формат на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Не се разрешава използването на логото на Музей на илюзиите Велико Търново или други произведения на изкуството за свързване при отсъствие на лиценз за запазена марка съгласие.

Граници

Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение нямате право да създавате рамки около нашите уеб страници или използвайте други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уеб сайт.

Резервация на права

Ние си запазваме правото по всяко време и по собствено усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или някои конкретни връзка към нашия уеб сайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при такава заявка. Ние също си запазва правото да променя настоящите общи условия и политиката на свързване по всяко време. Продължавайки за да свържете нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и спазвате тези обвързващи условия.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите някаква връзка на нашия уебсайт или свързан уебсайт, който е нежелателен по някаква причина, можете да се свържете нас за това. Ще разгледаме молбите за премахване на връзки, но няма да имаме задължение да го правим или да отговарим на вас.

Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайтът се актуализират постоянно.

Отговорност за съдържанието

Ние нямаме отговорност или отговорност за съдържание, което се появява на вашия уеб сайт. Вие се съгласявате да обезщетите и ни защитавате срещу всички искове, произтичащи от или базирани на вашия уебсайт. Не може да се появят връзки или съответно връзки страница на вашия уеб сайт или във всеки контекст, съдържащ съдържание или материали, които могат да бъдат интерпретирани като лъжливи, нецензурни или престъпни, или които нарушават или застъпват за нарушението на права на трети страни.

Отказ

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, ние изключваме всички представителства, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт (включително, без ограничение, всички гаранции, наложени от закона по отношение на задоволително качество, годност за цел и / или използването на разумни грижи и умения). Нищо в този отказ от отговорност няма:

 1. ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;
 2. ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;
 3. ограничете някой от нашите или вашите задължения по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 4. изключете всички наши или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и изключенията на отговорност, посочени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност или във връзка с предмета на този отказ от отговорност, включително задължения, възникнали по договор, в деликт (включително небрежност) и за нарушаване на законово задължение.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите на него се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

logo